در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام درباره همه چیز

دسته:روش های مبتنی بر اشعه x

XRR

بازتاب سنج پرتو ایکس XRR

بازتاب سنج پرتو ایکس XRR درباره همه چیز : با پیشرفت روش هایی در جهت ساخت لایه های نازک و...

xrf

طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس XRF

طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس XRF ۱- مقدمه درباره همه چیز : طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس،...

ups

طیف سنجی فوتوالکترونی ماورا بنفش UPS

طیف سنجی فوتوالکترونی ماورا بنفش UPS ۱- مقدمه: درباره همه چیز : امروزه تکنیک ها و ابزار بسیاری...

xps

طیف نگاری فوتوالکترونی XPS

طیف نگاری فوتوالکترونی XPS ۱- مقدمه: الکترون هایی که در مدارهای داخلیِ اتمها قرار گرفتهاند؛ با...

xrd

جلسه ۲ XRD

 جلسه ۲ XRD ۱- شبکه وارون و شرایط براگ برای هر شبکه منظم و متناوب می‌توان سه بردار پایه تعریف...

xrd

جلسه ۱ XRD

XRD جلسه ۱ درباره همه چیز : ۱-مقدمه در پرا‌ش اشعه ایکس توسط کریستال مشاهده می شود که شدت اشعه...