در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام درباره همه چیز

دسته:روش های مشخصه یابی نانو ساختار ها

ups

طیف سنجی فوتوالکترونی ماورا بنفش UPS

طیف سنجی فوتوالکترونی ماورا بنفش UPS ۱- مقدمه: درباره همه چیز : امروزه تکنیک ها و ابزار بسیاری...

xps

طیف نگاری فوتوالکترونی XPS

طیف نگاری فوتوالکترونی XPS ۱- مقدمه: الکترون هایی که در مدارهای داخلیِ اتمها قرار گرفتهاند؛ با...

xrd

جلسه ۲ XRD

 جلسه ۲ XRD ۱- شبکه وارون و شرایط براگ برای هر شبکه منظم و متناوب می‌توان سه بردار پایه تعریف...

xrd

جلسه ۱ XRD

XRD جلسه ۱ درباره همه چیز : ۱-مقدمه در پرا‌ش اشعه ایکس توسط کریستال مشاهده می شود که شدت اشعه...

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۴

۲- تصویربرداری از نانوذرات درباره همه چیز : برای آنالیز ذرات تکنیک های تصویر برداری متعددی...

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۳

میکروسکوپ TEM جلسه ۳ مقدمه درباره همه چیز : زمانیکه الکترون ها به نمونه برخورد می کنند، با...