در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام درباره همه چیز

دسته:روش های مشخصه یابی نانو ساختار ها

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۲

میکروسکوپ TEM جلسه ۲ ۱- تصاویر ایجاد شده در میکروسکوپ الکترونی عبوری ۱-۱- تصاویر زمینه روشن...

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۱

میکروسکوپ های الکترونی عبوری (میکروسکوپ TEM) جلسه ۱ درباره همه چیز : میکروسکوپ های الکترونی...

میکروسکوپ SEM جلسه ۵

  ۵-۱- شاخص های کلیدی در SEM ۵-۱-۱- عمق میدان (Depth of Field) درباره همه چیز : عمق میدان بزرگ یکی از...

sem 4

میکروسکوپ SEM جلسه 4

میکروسکوپ SEM جلسه 4 4-1- جزء پنجم SEM: سیستم تصویرسازی سیستم تصویر برداری در SEM بر استفاده از لوله...

sem 3

میکروسکوپ SEM جلسه 3

میکروسکوپ SEM جلسه 3 3-1- جزء سوم SEM: سیستم روبشگر پس از اینکه یک پرتوی موازی با قطر مناسب تولید...

sem

میکروسکوپ SEM جلسه ۲

میکروسکوپ SEM جلسه ۲   ۲-۱- مقدمه درباره همه چیز : برای کار با میکروسکوپ الکترونی به محیط خلأ...