در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام درباره همه چیز

دسته:روش های مشخصه یابی نانو ساختار ها

sem

میکروسکوپ SEM جلسه ۱

میکروسکوپ SEM جلسه ۱ ۱-۱- مقدمه درباره همه چیز : با استفاده از روش های میکروسکوپی، تصاویر با...

spm

میکروسکوپ SPM 2

میکروسکوپ SPM 2 درباره همه چیز : در مقاله گذشته به معرفی میکروسکوپ تونلی روبشی، ساختمان...

spm

میکروسکوپ SPM 1

میکروسکوپ SPM 1 میکروسکوپ های پروبی روبشی(SPM) درباره همه چیز : به مجموعه گسترده ای از تکنیک ها...

میکروسکوپ AFM

میکروسکوپ AFM

میکروسکوپ AFM     درباره همه چیز : میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM)، دسته گسترده ای از تجهیزات...