در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام درباره همه چیز

برچسب:, , , ,

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۴

۲- تصویربرداری از نانوذرات درباره همه چیز : برای آنالیز ذرات تکنیک های تصویر برداری متعددی...

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۳

میکروسکوپ TEM جلسه ۳ مقدمه درباره همه چیز : زمانیکه الکترون ها به نمونه برخورد می کنند، با...

tem

میکروسکوپ TEMجلسه ۱

میکروسکوپ های الکترونی عبوری (میکروسکوپ TEM) جلسه ۱ درباره همه چیز : میکروسکوپ های الکترونی...

میکروسکوپ SEM جلسه ۵

  ۵-۱- شاخص های کلیدی در SEM ۵-۱-۱- عمق میدان (Depth of Field) درباره همه چیز : عمق میدان بزرگ یکی از...

sem 4

میکروسکوپ SEM جلسه 4

میکروسکوپ SEM جلسه 4 4-1- جزء پنجم SEM: سیستم تصویرسازی سیستم تصویر برداری در SEM بر استفاده از لوله...

sem 3

میکروسکوپ SEM جلسه 3

میکروسکوپ SEM جلسه 3 3-1- جزء سوم SEM: سیستم روبشگر پس از اینکه یک پرتوی موازی با قطر مناسب تولید...