در سری مقالات مذهبی اینبار با آموزش کامل خواندن نماز در خدمت شما هستیم.  “نماز” با گفتن “الله اکبر” آغاز می شود، گفتن “الله اکبر” در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به ...